Kontakt

Poľovnícke združenie „Hrádok“
Pliešovce 962 63

IČO: 31921141
Bankové spojenie, č. ú.: 0071638730/0900

Predseda:
Marián Rievaj                tel: 0905 320 704
Červenákova 379          e-mail: marian.rievaj@gmail.com
962 63 Pliešovce

Poľovný hospodár:
Ing. Ľuboš Vitovský       tel: 0903 704 340
B. Nemcovej 636/4        e-mail: lub.vitovsky@pobox.sk
962 63 Pliešovce

Tajomník:
Ing. Sýkora Ján                tel: 0904 256 150
B. Němcovej 626/3        E-mail:janci123@pobox.sk
962 63 Pliešovce
 Mapa