Hlavná stránka

 

Vítame vás na stránke Poľovníckeho združenia Hrádok Pliešovce. 


Z histórie poľovníckeho združenia.

     V roku 1952 vznikla v obci Pliešovce ľudová poľovnícka spoločnosť –Javorie Štetka Pliešovce, ktorá mala pri jej vzniku 10 členov a obhospodarovala poľovný revír o rozlohe 4 944 ha v katastrálnom území obcí – Pliešovce, Sása, Babiná, Bzovská Lehôtka a Zaježová, jednalo sa o poľovnú plochu hlavne na poľnohospodárskych kultúrach a lúčnych porastoch. Lovnou zverov bola srnčia, zajačia a škodná zver.

    V roku 1962 sa ľudová poľovnícka spoločnosť Javorie Štetka Pliešovce premenovala na poľovnícke združenie Javorie Štetka Pliešovce. Toto poľovnícke združenie malo 14 členov.

     Od roku 1973 bol rozhodnutím ONV uznaný nový poľovný revír o rozlohe 3 628 ha poľovnej plochy, nachádzajúci sa v katastrálnom území obcí – Pliešovce, Sása, Babiná, Bzovská Lehôtka a Zaježová.

     V roku 1983 bolo poľovnícke združenie Javorie Štetka premenované na poľovnícke združenie Hrádok Pliešovce, ktoré trvá dodnes. Poľovnícke združenie obhospodaruje 2 997 ha poľovnej plochy v katastrálnom území obcí – Pliešovce, Zaježová a Bzovská Lehôtka. Má 38 členov, 3 čakateľov na členstvo  a 5 čestných členov.

  V roku 2015 bol Obvodným lesným úradom  vo Zvolene poľovný revír preklasifikovaný zo srnčieho revíru IV. kvalitatívnej triedy na jeleniu poľovnú oblasť J XXXI. Štiavnicko – Krupinskú.