Členovia

Poľovnícke združenie HRÁDOK Pliešovce

 

Výbor PZ: 

Marian Rievaj                                   predseda a štatutárny zástupca

Sýkora Ján st.                                   podpredseda

Ing. Ján Sýkora                                 tajomnínk a štatutárny zástupca

Ing. Ľuboš Vitovský                         poľovný hospodár

Ing. Sýkora peter                             finančný hospodár

Ján Krátky                                          kultúrny a osvetový referent

Miroslav Cút                                      strelecký a kynologický referent

 

Dozorná rada:

Macko Branislav                               predseda

Mgr. Rastislav Vitovský                    člen

Mgr. Ján Krátky                                 člen

 

Poľovná stráž:

Ing. Ľuboš Vitovský

Ján Krátky

Miroslav Jaďuď

Ján Kyseľ

Ján Tomašovič

Marian Rievaj

 

Inventarizačná komisia:

Ing. Ján Baloc                                    predseda inventarizačnej komisie

Ing. Pavel Hanulay                           člen

Róbert Ferianc                                  člen

 

Ostatné funkcie:

Ing. Ľuboš Vitovský                           správca chaty

Mgr. Ján Krátky                                 fotografie, webstránka

MVDr. Ján Baloc                                zástupca OKO

Mgr. Rastislav Vitovský                    E – kniha     

 

Vedúci pracovných skupín: 

 Ján Sýkora st.                                     Breh

Ján Tomašovič                                    Cajgiarová

Ján Krátky st.                                      Hrádok

Miroslav Cút                                       Zaježová 

 

Členská základňa:

 1. Barbora Babinská
 2. Štefan Babinský
 3. Ing. Ján Baloc
 4. Jozef Bláha
 5. Miroslav Cút
 6. Ján Ferianc
 7. Róbert Ferianc
 8. Jozef Gonda
 9. Ing. Hanulay Pavel
 10. Miroslav Jaďuď
 11. Július Jaďuď
 12. Lukáš Jaďuď
 13. Ján Kyseľ
 14. Ján Krátky
 15. Mgr. Ján Krátky
 16. Branislav Macko 
 17. Ing. Martin Martinský
 18. MVDr. Juraj Petrus
 19. Peter Paľovič
 20. Ing. Silvester Polách
 21. Marian Rievaj
 22. Štefan Rievaj
 23. Ľubomír Sopko
 24. Ján Strhársky
 25. Ing. Ján Sýkora
 26. Ján Sýkora
 27. Ing. Štefan Sýkora
 28. Peter Sýkora
 29. Ján Tomašovič
 30. Radoslav Tomašovič
 31. Jana Tomašovičová
 32. Ing. Ľuboš Vitovský 
 33. Mgr. Rastislav Vitovský

 

Čestní členovia:

MVDr. Baloc Ján 

Martin Bosák

Štefan Hybský 

Štefan Knoška 

Ing. Marian Martinský 

JUDr. Peter Nemec 

Štefan Rausa

Ján Paľov

Robert Šmidt

 

Čakatelia:

Patrik Chamaj