Členovia

Poľovnícke združenie HRÁDOK Pliešovce

 

Výbor PZ: 

Marian Rievaj                                   predseda a štatutárny zástupca

Ing. Ján Sýkora                                 tajomnínk a štatutárny zástupca

Ing. Ľuboš Vitovský                         poľovný hospodár

Ján Sýkora                                         podpredseda

MVDr. Ján Baloc                               finančný hospodár

Ján Krátky                                          kultúrny a osvetový referent

Miroslav Cút                                      strelecký a kynologický referent

 

Dozorná rada:

Ing. Peter Sýkora                              predseda

Mgr. Rastislav Vitovský                    člen

Mgr. Ján Krátky                                 člen

 

Poľovná stráž:

Ing. Ľuboš Vitovský

Ján Krátky

Miroslav Jaďuď

Ján Kyseľ

Ján Tomašovič

Marian Rievaj

 

Inventarizačná komisia:

Ing. Ján Baloc                                    predseda inventarizačnej komisie

Ing. Pavel Hasnulay                         člen

Róbert Ferianc                                  člen

 

Ostatné funkcie:

Ing. Vitovský Ľuboš                          správca chaty

Mgr. Ján Krátky                                 fotografie, webstránka

MVDr. Ján Baloc                                zástupca OKO

 

Členská základňa:

 1. Barbora Babinská
 2. Štefan Babinský
 3. MVDr. Ján Baloc
 4. Ing. Ján Baloc
 5. Jozef Bláha
 6. Miroslav Cút
 7. Ján Ferianc
 8. Róbert Ferianc
 9. Jozef Gonda
 10. Ing. Hanulay Pavel
 11. Štefan Hybský
 12. Miroslav Jaďuď
 13. Július Jaďuď
 14. Štefan Knoška
 15. Ján Kyseľ
 16. Ján Krátky
 17. Mgr. Ján Krátky
 18. Marian Martinský
 19. Ing. Martin Martinský
 20. JUDr. Peter Nemec
 21. Peter Paľovič
 22. Ing. Silvester Polách
 23. Štefan Rausa
 24. Marian Rievaj
 25. Štefan Rievaj
 26. Ľubomír Sopko
 27. Ján Strhársky
 28. Ing. Ján Sýkora
 29. Ján Sýkora
 30. Ing. Štefan Sýkora
 31. Ján Tomašovič
 32. Radoslav Tomašovič
 33. Jana Tomašovičová
 34. Ing. Ľuboš Vitovský 
 35. Mgr. Rastislav Vitovský
 36. Lukáš Jaďuď
 37. Branislav Macko
 38. Ing. Peter Sýkora

 

Čestní členovia:

Martin Bosák

Ján Paľov

Juraj Sláva

Robert Šmidt

PhDr. Ján Zoldák

 

Čakatelia:

MVDr. Juraj Petrus

Patrik Chamaj

Štefánia Matejková