Členovia

Poľovnícke združenie HRÁDOK Pliešovce

 

Výbor PZ: 

Marian Rievaj                                   predseda a štatutárny zástupca

Ing. Ján Sýkora                                 tajomnínk a štatutárny zástupca

Ing. Ľuboš Vitovský                         poľovný hospodár

Ján Sýkora                                         podpredseda

MVDr. Ján Baloc                               finančný hospodár

Ján Krátky                                          kultúrny a osvetový referent

Miroslav Cút                                      strelecký referent

 

Dozorná rada:

Tomašovič Radoslav                        predseda

Ján Kyseľ                                            člen

Ing. Pavel Hanulaj                            člen

 

Poľovná stráž:

Ing. Ľuboš Vitovský

Ján Krátky

Miroslav Jaďuď

Ján Kyseľ

Ján Tomašovič

Marian Rievaj

 

Ostatné funkcie:

Ján Kyseľ                                            správca chaty

Barbora Babinská                            kynologický referent

Mgr. Ján Krátky                                 fotografie, webstránka

Ing. Ján Baloc                                    predseda inventarizačnej komisie

 

Členská základňa:

 1. Barbora Babinská
 2. Štefan Babinský
 3. MVDr. Ján Baloc
 4. Ing. Ján Baloc
 5. Jozef Bláha
 6. Miroslav Cút
 7. Ján Ferianc
 8. Róbert Ferianc
 9. Jozef Gonda
 10. Ing. Hanulay Pavel
 11. Štefan Hybský
 12. Miroslav Jaďuď
 13. Július Jaďuď
 14. Štefan Knoška
 15. Ján Kyseľ
 16. Ján Krátky
 17. Mgr. Ján Krátky
 18. Marian Martinský
 19. Ing. Martin Martinský
 20. JUDr. Peter Nemec
 21. Peter Paľovič
 22. Ing. Silvester Polách
 23. Štefan Rausa
 24. Marian Rievaj
 25. Štefan Rievaj
 26. Ľubomír Sopko
 27. Stanislav Suchár
 28. Ján Strhársky
 29. Ing. Ján Sýkora
 30. Ján Sýkora
 31. Ing. Štefan Sýkora
 32. Ján Tomašovič
 33. Radoslav Tomašovič
 34. Jana Tomašovičová
 35. Ing. Ľuboš Vitovský 
 36. Mgr. Rastislav Vitovský
 37. Lukáš Jaďuď
 38. Branislav Macko
 39. Ing. Peter Sýkora

 

Čestní členovia:

Martin Bosák

Ján Paľov

Ján Ratkovský

Juraj Sláva

Robert Šmidt

PhDr. Ján Zoldák

 

Čakatelia:

Ján Macko

MVDr. Juraj Petrus

Patrik Chamaj

Štefánia Matejková